Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Banskobystrický

Okres

Lučenec

Región

Novohrad

Počet obyvateľov

256

Rozloha

1730 ha

Prvá písomná zmienka

v roku 1393

Nádmorská výška

636 m.n.m

Katastrálne susedí na juhozápade s obcou Ábelová, na severe je to Detva a Podkriváň, na severo­východe obec Píla, na východe obec Divín a na juhu obec  Tu­hár.

ri pohľade z juhu dominuje nad obcou majestátny vrch (tzv. rázsocha) Jasenia (niekedy chybne označovaný ako Jaseňový vrch, 771 m.n.m.). Pri pohľade od severu zaujme v pozadí rozložitý vrch Sedem chotárov.

Popri Budinej preteká sprava Tuhársky potok (napája vodnú nádrž Ľadovo pri Lučenci) a zľava Budinský potok (ten napája Ružinskú priehradu). Oba potoky pramenia na Budinských lazoch. Najvy­šším bodom katastra obce Budiná je vrch Javor (821 m.n.m.), dlhoročný cieľ tzv. Novoročných výstu­pov na Javor.

Najznámejším a najnavštevo­vanejším prírodným výtvorom v katastri obce sú čadičové vyvreliny (vulkanické brekcie – pyroklastiká) na Budinských lazoch, tzv. Ka­menné vráta s krásnym výhľadom na Javor, Ostrôžky a Javorie. Po­zoruhodná je aj maloplošná chrá­nená oblasť Budinská skala (765 m n. m.), kde sa nachádza aj 5 m dlhý jaskynný útvar Jánošíkova izba. Za dobrých poveternostných podmienok je možné z vrcholu Ja­senia vidieť Veľkú Fatru, Poľanu, Nízke Tatry a Západné Tatry s do­minantou Kriváňa. Výhľad na juh lemuje pohorie Cerovej vrchoviny.