Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávania

V zmysle § 26 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje Obec Budiná na svojom webovom sídle svoj Profil verejného obstarávateľa, v ktorom bude zverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov: Obec Budiná IČO: 00315974 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. IBAN: SK29 0200 0000 0000 1662 4352 Sídlo: Budiná 96, 985 12 Tuhár Tel.: +421908626866 e-mail: obecbudina@tuhar.net Internetová adresa: www.obecbudina.sk