Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Jozef Gábor

Poslanec

Miroslav Gábor

Poslanec

Milan Koška

Poslanec

Radoslav Koška

Poslanec

Ivan Zvara

Poslanec

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 2. marca 2021.