Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Budiná.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva na rekonštrukciu verejného osvetlenia

GREP Slovakia

17.1.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ GREP Slovakia, spol. s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

100,00 €

24.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2021

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k nájomnej zmluve

Pekáreň KLÁSOK

13.9.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ Pekáreň KLÁSOK, s.r.o. IČO 44155557, J. Kráľa 5/A

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Nájomná zmluva poľnohospodárska pôda

B-FARM s.r.o.

689,85 €

25.8.2021

Začiatok účinnosti 1.1.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 689,85 €

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ B-FARM s.r.o., Budiná 113, IČO 48307076

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k zmluve o dielo č. 2

HAGO PLUS s.r.o.

24.8.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ HAGO PLUS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k zmluve o dielo č. 1

HAGO PLUS s.r.o.

24.8.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ HAGO PLUS s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Mandátna zmluva – právne služby

Advokátska kancelária JUDr. Gabriela Klátiková

6.8.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Gabriela Klátiková, PhD., s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva na realizáciu stavebných prác

VIAKORP

17 998,20 €

8.6.2021

Začiatok účinnosti 9.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 17 998,20 €

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ VIAKORP, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok k mandátnej zmluve č. 2016/02

Ing. arch. Erik Klaubert

20.5.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ Ing. arch. Erik Klaubert

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny

Alphabet group s.r.o.

175,00 €

19.3.2021

Začiatok účinnosti 20.3.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 175,00 €

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ Alphabet group s.r.o.,IČO: 53056043

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy