Preskočiť na obsah

Projekty

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti biologicky rozložiteľných odpadov a komunálneho odpadu pre obyvateľov.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie Gondovci – Podkriváň,

August 2021

Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci rok 2021 v spolupráci s Ing. Tomášom Barcajom

Rekonštrukcia miestnej komunikácie na lazoch do Zavrenov október 2021, pred a po oprave

Rekonštrukcia verejného osvetlenia apríl 2022

Rekonštrukcia miestnej komunikácie do Kandov jún 2023