Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Budiná.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Objednávka

Obec Tomášovce

960,00 €

21.12.2022

Suma s DPH 960,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ Obec Tomášovce

Dodávateľ - Sídlo Partizánska 132, 985 56 Tomášovce

Dodávateľ - IČO 00316474

Prílohy

Objednávka

Bitunova spol. s r. o.

9 998,64 €

4.10.2022

Suma s DPH 9 998,64 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 12.9.2022

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ Bitunova spol. s r. o.

Dodávateľ - Sídlo Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Dodávateľ - IČO 30228247

Prílohy

Objednávka stoly

5.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka oprava miestnych komunikácií

BITUNOVA spol. s r.o.

2 700,00 €

22.6.2022

Suma s DPH 2 700,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 22.6.2022

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ BITUNOVA spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Dodávateľ - IČO 30228247

Prílohy

Objednávka opravy miestnych komunikácií

BITUNOVA spol. s r.o.

8 100,00 €

17.6.2022

Suma s DPH 8 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 14.6.2022

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ BITUNOVA spol. s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Dodávateľ - IČO 30228247

Prílohy

Objednávka

Peter Kalmár

250,00 €

26.4.2022

Suma s DPH 250,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 26.4.2022

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ Peter Kalmár

Dodávateľ - Sídlo Ulica mieru 34, 984 01 Lučenec

Dodávateľ - IČO 11933569

Prílohy

Objednávka

RODON Klenovec

600,00 €

26.4.2022

Suma s DPH 600,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 26.4.2022

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ RODON Klenovec

Dodávateľ - Sídlo SNP 61/10, 980 55 Klenovec

Dodávateľ - IČO 37820842

Prílohy

Objednávka

Kmotry a Kmotrovia z Detvy

300,00 €

26.4.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Dátum vystavenia 26.4.2022

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ Kmotry a Kmotrovia z Detvy

Dodávateľ - Sídlo Kostolná 177, 961 212 Detva

Dodávateľ - IČO 50609416

Prílohy

Objednávka

FORTUNAWAY

300,00 €

13.12.2021

Suma s DPH 300,00 €

Dátum vystavenia 13.12.2021

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ FORTUNAWAY, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka BBRSC, a.s.

Banskobystrická regionálny správa ciest

25.11.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 25.11.2021

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ Banskobystrická regionálny správa ciest, a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka rekonštrukcia miestnej komunikácie

BITUNOVA spol. s r. o.

10.8.2021

Suma s DPH

Dátum vystavenia 10.8.2021

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ BITUNOVA spol. s r. o. , Neresnícka cesta 3, Zvolen

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Objednávka oprava miestnych komunikácií

Bitunova spol. s r.o.

6 091,20 €

21.7.2021

Suma s DPH 6 091,20 €

Dátum vystavenia 21.7.2021

Zodpovedná osoba

Objednávateľ Obec Budiná

Objednávateľ - Sídlo Budiná 96, 985 12 Tuhár

Objednávateľ - IČO 00315974

Dodávateľ Bitunova spol. s r.o., Neresnícka cesta 3

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy