Oznámenie verejnosti o strategickom dokumente Program rozvoja obce Budiná na roky 2021-2027

Zverejnené
30. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. augusta 2022 − 13. septembra 2022
Kategória

Prílohy