Zoznamy zaregistrovaných kandidátov na voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 29.10.2022

Zverejnené
9. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. septembra 2022 − 31. októbra 2022
Kategória

Prílohy