Preskočiť na obsah

Zámer predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa parcela registra C 50/2