Preskočiť na obsah

Zámer na predaj pozemku parcela registra C číslo 610/15

Zverejnené
2. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. septembra 2022 − 3. októbra 2022
Kategória

Prílohy