Výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných dňa 29.10.2022

Zverejnené
30. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy