Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch 2/2022

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2022

Prílohy