Zverejnené
30. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. marca 2022 − 15. apríla 2022
Kategória

Druhá výzva na predkladanie nominácií kandidátov do funkcie člena Riadiaceho výboru najmenej rozvinutého okresu Lučenec

Prílohy