Zverejnené
30. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. marca 2022 − 28. apríla 2022
Kategória

Oznámenie o oprave a údržbe na trase produktovodu SLOVNAFT

Prílohy