Stavebné povolenie č. 198/2022

Zverejnené
10. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
10. januára 2023 − 24. januára 2023
Kategória

Prílohy