Príkaz starostu obce na odvolanie mimoriadnej situácie

Zverejnené
5. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
5. februára 2023 − 12. februára 2023
Kategória

Prílohy