Oznámenie počtu obyvateľov v obci k 10.6.2022

Zverejnené
8. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 8. júla 2022
Kategória

Prílohy