Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Peter Jančura

Zverejnené
1. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 1. februára 2023
Kategória

Prílohy