Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie 28.4.2022

Zverejnené
25. marca 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
25. marca 2022 − 29. apríla 2022
Kategória

Prílohy