Mailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Sídlo volebnej komisie.

Zverejnené
29. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 29. júla 2022
Kategória

Prílohy