Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený (voľby do orgánov samosprávnych krajov)

Zverejnené
13. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
13. júna 2022 − 29. októbra 2022
Kategória

Prílohy