Informácia o počte volebných obvodov a počte poslancov, ktorí sa v nich volia a o úväzku starostu na volebné obdobie 2022-2026

Zverejnené
26. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 20. júla 2022
Kategória

Prílohy