Dotazník k Programu rozvoja obce

Zverejnené
23. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2021 − 30. novembra 2021
Kategória

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNRykrUK4k8X9fZKdtV7MN6GNjaByX8iO-z49BmnzQhhkGdA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Prílohy