Zámer na predaj nehnuteľného majetku obce formou verejnej obchodnej súťaže

Upravené
26. máj 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. mája 2021 − 30. júna 2021