Zverejnenie informácie výrubu drevín

Upravené
15. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
19. novembra 2018