Pozemkové úpravy

Upravené
15. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
26. augusta 2020