Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

Upravené
15. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. januára 2020