Tlačová správa sčítanie obyvateľov 2021

Zverejnené 7. apríla 2021.
Bez úpravy .